نگاهی به وضعیت ارتش در ایران شمالی :

...................................................................................................

 

اصلاحات در ارتش باکو به بن بست رسیده است

 

گروه بین المللی بحران که قره باغ را به رفراندوم دعوت نموده است، گزارش تندی را منتشر کرد.

گروه بین المللی بحران که قرارگاه آن در بروکسل قرار دارد، در خصوص اصلاحات در ارتش دولتی باکو گزارشی را منتشر نموده است.  این سازمان چنین ادعا می نماید که می بایستی در ارتش باکو، شکنجه و رواج فساد مالی را کاهش داد و مدیریت را تقویت نمود. بر اساس این گزارش دولت باکو بودجه نظامی خود را افزایش داده است، لیکن اگر چنین می باشد می بایستی مدیریت را نیز تکمیل نماید. گزارش ادعا می نماید که با اینکه باکو بودجه نظامی خود را چند برابر نموده ولی نتوانسته است موجب تضعیف ارمنستان شود و دارای ارتش نیرومندی نمی باشد. تاکنون در ارتش جهت افزایش نظارت اقدام بایسته ای صورت نگرفته و چنین اراده ای نیز مشاهده نشده است.

در این گزارش منعکس شده است: در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری به دلیل اینکه رقیبی برای رئیس جمهور فعلی وجود نداشت، در وضعیتی که اصلاحات متوقف شده، اصلاحات نظامی نیز به بن بست رسیده است. پارلمان نمی تواند به هزینه های نظامی نظارت نماید، وزرای حقوقی، نظامی، انتظامی از جمله وزیر دفاع جهت ارائه گزارش به مجلس فرا خوانده نمی شوند. علاوه بر آن بدین دلیل که خود مجلس محصول انتخابات تقلبی می باشد، در واقع خود از یک تشکیلات دموکرات بودن دوری می جوید.  این گزارش اضافه می نماید: اصلاحات در ارتش می تواند به دموکراسی عمومی تأثیر مثبت داشته باشد ولی وقوع جداگانه آن غیر ممکن میباشد. اگر باکو قصد دارد در ارتش خود اصلاحاتی را صورت دهد، می بایستی در دولت و مردم نیز اصلاحات جدی صورت دهد. دولت باکو با اینکه ضمن شرکت در برنامه همکاریهای فردی یک پای خود را به ناتو متصل می نماید، جهت پذیرش عضویت درخواست خود را بطور آشکارا بیان نمی نماید. به دلیل اتخاذ سیاست متوازن بین امریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و ایران از تطبیق اصلاحات در چارچوب این برنامه دور شده است. تجاوز روسیه به گرجستان باعث شده است تا دولت باکو تلاشهای خود جهت همگرائی بسوی ناتو را کاهش دهد.  گروه بین المللی بحران توصیه می نماید که حکومت سیستم نظارتی پارلمان را افزایش دهد، در خصوص برنامه همکاری فردی با ناتو به مردم اطلاع رسانی نماید، در وزارت دفاع نظارت را افزایش یابد.

/ 0 نظر / 8 بازدید