# سرکنسولگری

لزوم گشایش سرکنسولگری ارمنستان در تبریز

  گشایش سرکنسولگری ارمنستان درتبریز و نقش آن در توسعة بازرگانی خارجی   ·        عارف محمدزاده طی ماههای اخیر، موضوع گشایش سرکنسولگری ارمنستان در تبریز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید