# امریکا

اخیار و رویدادهای جمهوری آذربایجان (ایران شمالی )- منطقه جدا مانده از ایران

دولت باکو ، شعبه نمایندگی حکومتهای خارجی است.   حکومت باکو کشور خود را زیر پای اسراییل انداخته است؛ روزنامه «گوندوز» چاپ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید