# ارمنستان

اخیار و رویدادهای جمهوری آذربایجان (ایران شمالی )- منطقه جدا مانده از ایران

دولت باکو ، شعبه نمایندگی حکومتهای خارجی است.   حکومت باکو کشور خود را زیر پای اسراییل انداخته است؛ روزنامه «گوندوز» چاپ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید

لزوم گشایش سرکنسولگری ارمنستان در تبریز

  گشایش سرکنسولگری ارمنستان درتبریز و نقش آن در توسعة بازرگانی خارجی   ·        عارف محمدزاده طی ماههای اخیر، موضوع گشایش سرکنسولگری ارمنستان در تبریز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 9 بازدید